Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2018年12月12日,Wed
 你是本站
第 18311293 位
 访客。现在共有 65 在线
 总流量为: 21181349 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
吕让

 每日一诗词
先秦.诗经
麟之趾,
振振公子,
于嗟麟兮。

麟之定,
振振公姓,
于嗟麟兮。

麟之角,
振振公族,
于嗟麟兮。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

姚岩杰

朝代:唐五代
作 者 介 绍
    姚岩杰,梁公崇裔孙,以诗酒放游江左。《象溪子》二十卷,今存诗一首。
 
作  品
 
报颜标(为报颜公识我么) 
返回
 
 
© Copyright 2001-2018 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 0 sec ]