Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2018年12月14日,Fri
 你是本站
第 18340801 位
 访客。现在共有 111 在线
 总流量为: 21214931 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
金农

 每日一诗词
唐五代.吴筠
举帆遇风劲,
逸势如飞奔。
缥缈凌烟波,
崩腾走川原。
两山夹沧江,
豁尔开天门。
须臾轻舟远,
想象孤屿存。
归路日已近,
怡然慰心魂。
所经多奇趣,
待与吾友论。
一日如三秋,
相思意弥敦。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

吕胜己

朝代:
作 者 介 绍
    吕胜己  
 
作  品
 
返回
 
 
© Copyright 2001-2018 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 0 sec ]