Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2022年1月24日,Mon
 你是本站
第 41868663 位
 访客。现在共有 242 在线
 总流量为: 45908484 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
孙咸

 每日一诗词
唐五代.韦庄
凤縠兮鸳绡,
霞疏兮绮寮。
玉庭兮春昼,
金屋兮秋宵。
愁瞳兮月皎,
笑颊兮花娇。
罗轻兮浓麝,
室暖兮香椒。
銮舆去兮萧屑,
七丝断兮泬寥,
主父卧兮漳水,
君王幸兮云轺。
铅华窅窕兮秾姿,
棠公肸蚃兮靡依。
翠华长逝兮莫追,
晏相望门兮空悲。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

崔信明

朝代:唐五代
作 者 介 绍
    【作者小传】
青州益都人,博闻强记,下笔成章。大业中,令尧城,窦建德招之,不屈,去隐太行山。贞观中,应诏举。终秦川令。
 
作  品
 
返回
 
 
© Copyright 2001-2022 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 1 sec ]