Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2023年2月8日,Wed
 你是本站
第 50967554 位
 访客。现在共有 204 在线
 总流量为: 55106602 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
萧至忠,德言曾孙。少为畿尉,以清谨称。神龙初,自吏部员外擢御史中丞,迁吏部侍郎,掌选事,请谒杜绝。寻迁中书侍郎,兼中书令。睿宗立,出为晋州刺史。先天二年,复为中书令。与窦怀贞、魏知古、崔湜、陆象先、徐坚等撰《姓族系录》二百卷,书成,加爵。后坐附太平公主伏诛。诗九首。

 每日一诗词
唐五代.杜甫
朝来新火起新烟,
湖色春光净客船。
绣羽衔花他自得,
红颜骑竹我无缘。
胡童结束还难有,
楚女腰肢亦可怜。
不见定王城旧处,
长怀贾傅井依然。
虚沾焦举为寒食,
实藉严君卖卜钱。
钟鼎山林各天性,
浊醪粗饭任吾年。
此身飘泊苦西东,
右臂偏枯半耳聋。
寂寂系舟双下泪,
悠悠伏枕左书空。
十年蹴踘将雏远,
万里秋千习俗同。
旅雁上云归紫塞,
家人钻火用青枫。
秦城楼阁烟花里,
汉主山河锦绣中。
风水春来洞庭阔,
白蘋愁杀白头翁。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

点绛唇

北宋• 李清照
蹴[1]罢秋千,
起来慵整[2]纤纤手。
露浓花瘦,
薄汗轻衣透。

见有人来[3],
袜刬[4]金钗溜。
和羞走,
倚门回首,
却把青梅嗅。
【注释】
(明代杨慎编《词林万选》首标此词为李清照作,而明代杨金刊本《草堂诗余》又题作苏轼词,明代陈耀文编《花草粹编》等又作无名氏作品。)
[1]蹴(cu4):踏。
[2]慵整:懒整。
[3]见有人来:一作见客入来。
[4]袜刬(chan3):穿袜行走。
 
【评论】
加入你的评论,请先登录。如果没有帐号, 按这里去注册一个新帐号。
返回
 
 
© Copyright 2001-2023 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 0 sec ]