Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2022年5月19日,Thu
 你是本站
第 45020785 位
 访客。现在共有 191 在线
 总流量为: 49073175 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
张问陶

 每日一诗词
先秦.诗经
坎坎伐檀兮,
置之河之干兮,
河水清且涟猗。
不稼不穑,
胡取禾三百廛[1]兮?
不狩不猎,
胡瞻尔庭有县[2]獾兮?
彼君子兮,
不素餐兮!
坎坎伐辐兮,
置之河之侧兮,
河水清且直猗。
不稼不穑,
胡取禾三百亿兮?
不狩不猎,
胡瞻尔庭有县特[3]兮?
彼君子兮,
不素食兮!
坎坎伐轮兮,
置之河之漘[4]兮,
河水清且沦猗。
不稼不穑,
胡取禾三百囷[5]兮?
不狩不猎,
胡瞻尔庭有县鹑兮?
彼君子兮,
不素飧兮!

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

赠项斯

唐五代• 杨敬之
几度见诗诗总好,及观标格过于诗。
平生不解藏人善,到处逢人说项斯。
 
【评论】
加入你的评论,请先登录。如果没有帐号, 按这里去注册一个新帐号。
返回
 
 
© Copyright 2001-2022 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 0 sec ]