Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2021年9月20日,Mon
 你是本站
第 38738143 位
 访客。现在共有 199 在线
 总流量为: 42663400 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
春娘

 每日一诗词
唐五代.赵嘏
不堪俱失意,
相送出东周。
缘切倚门恋,
倍添为客愁。
春山和雪静,
寒水带冰流。
别后期君处,
灵源紫阁秋。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

池州夫子庙麟台

唐五代• 韦表微
二仪既闭,三象乃乖。
圣道埋郁,人心不开。
上无文武,下有定哀。
吁嗟麟兮,孰为来哉。
周虽不纲,孔实嗣圣。
诗书既删,礼乐大定。
劝善惩恶,奸邪乃正。
吁嗟麟兮,克昭符命。
圣与时合,代行位尊。
苟或乖戾,身穷道存。
於昭鲁邑,栖迟孔门。
吁嗟麟兮,孰知其仁。
运极数残,德至时否。
楚国浸广,秦封益侈。
墙仞迫厄,崎岖阙里。
吁嗟麟兮,靡有攸止。
世治则麟,世乱则麇。
出非其时,麋鹿同群。
孔不自圣,麟不自祥。
吁嗟麟兮,天何所亡。
 
【评论】
patebeng (10/22/2020 7:10:33 PM, IP:172.x.x.136)
离心泵 磁力泵 螺杆泵 全焊接球阀 焊接球阀 离心泵厂 磁力泵 螺杆泵 上海离心泵 卧式离心泵 立式离心泵 直埋全焊接球阀 埋地全焊接球阀 上海球阀 上海蝶阀 上海电磁阀 上海截止阀 上海螺杆泵 离心泵 Fully Welded Ball Valve102 Welded Ball Valve Direct Buried Fully Welded Ball Valve2 Direct Buried Welded Ball Valve7
加入你的评论,请先登录。如果没有帐号, 按这里去注册一个新帐号。
返回
 
 
© Copyright 2001-2021 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 0 sec ]