Google
 首页 
  用户  密码   诗人   朝代   诗词   留言本   注册 
 欢迎光临  
 2023年2月1日,Wed
 你是本站
第 50786508 位
 访客。现在共有 113 在线
 总流量为: 54925236 页

 诗词查询
 朝代
 
 作者
 
 诗词
 

 每日一作者简介
杨子咸

 每日一诗词
唐五代.雍裕之
野酌乱无巡,
送君兼送春。
明年春色至,
莫作未归人。

 友情连接
绝妙好词
V & L Canada
Power Javascript

郓州谿堂诗

唐五代• 韩愈
帝奠九廛,有叶有年。
有荒不条,河岱之间。
及我宪考,一收正之。
视邦选侯,以公来尸。
公来尸之,人始未信。
公不饮食,以训以徇。
孰饥无食,孰呻孰叹。
孰冤不问,不得分愿。
孰为邦蟊,节根之螟。
羊很狼贪,以口覆城。
吹之喣之,摩手拊之。
箴之石之,膊而磔之。
凡公四封,既富以强。
谓公吾父,孰违公令。
可以师征,不宁守邦。
公作谿堂。
播播流水。
浅有蒲莲,深有葭苇。
公以宾燕,其鼓骇骇。
公燕谿堂,宾校醉饱。
流有跳鱼,岸有集鸟。
既歌以舞,其鼓考考。
公在谿堂,公御琴瑟。
公暨宾赞,稽经诹律。
施用不差,人用不屈。
谿有蘋苽,有龟有鱼。
公在中流,右诗左书。
无我斁遗,此邦是庥。
 
【评论】
加入你的评论,请先登录。如果没有帐号, 按这里去注册一个新帐号。
返回
 
 
© Copyright 2001-2023 rdliu.com 诗词意, CANADA. ALL RIGHTS RESERVED
Site Powered By PowerJS Software Ltd, [ 1 sec ]